Home » ລາຍງານປະຈຳວັນ (page 4)

ລາຍງານປະຈຳວັນ

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 27/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,084 8,085 8,087 8,122 US Dollar USD 50-100 8,085 8,085 8,087 8,122 Thai Baht THB 233.8 233.8 233.85 235.55 Euro EUR 1-20 9,085 9,086 9,088 9,131 Euro EUR 50-500 9,086 9,086 9,088 9,131 Pound Sterling GBP 10,314 10,314 10,316 10,519 Australian Dollar AUD 6,069 6,069 6,071 6,190 Canadian …

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 22/09/2016 *✿.。.:

5.400.000ກີບ/ບາດ 2.700.000ກີບ/2ສະຫຼຶງ 1.350.000ກີບ/ສະຫລຶງ Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 22/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,084 8,085 8,087 8,122 US Dollar USD 50-100 8,085 8,085 8,087 8,122 Thai Baht THB 232.6 232.6 232.65 234.34 Euro EUR 1-20 9,043 9,044 9,046 9,088 Euro EUR 50-500 9,044 9,044 9,046 9,088 Pound Sterling GBP 10,377 10,377 10,379 10,584 Australian Dollar AUD 6,076 6,076 6,078 6,197 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 21/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,084 8,085 8,087 8,122 US Dollar USD 50-100 8,085 8,085 8,087 8,122 Thai Baht THB 232.33 232.33 232.38 234.07 Euro EUR 1-20 9,008 9,009 9,011 9,053 Euro EUR 50-500 9,009 9,009 9,011 9,053 Pound Sterling GBP 10,348 10,348 10,350 10,554 Australian Dollar AUD 6,008 6,008 6,010 6,128 Canadian …

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 20/09/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.439.000ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.364.000 ກີບ Cr ຮ້ານຄຳ ພູວົງ

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 20/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,081 8,082 8,084 8,119 US Dollar USD 50-100 8,082 8,082 8,084 8,119 Thai Baht THB 232.06 232.06 232.11 233.79 Euro EUR 1-20 9,024 9,025 9,027 9,069 Euro EUR 50-500 9,025 9,025 9,027 9,069 Pound Sterling GBP 10,377 10,377 10,379 10,584 Australian Dollar AUD 5,995 5,995 5,997 6,115 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 19/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,081 8,082 8,084 8,119 US Dollar USD 50-100 8,082 8,082 8,084 8,119 Thai Baht THB 231.72 231.72 231.77 233.45 Euro EUR 1-20 9,012 9,013 9,015 9,057 Euro EUR 50-500 9,013 9,013 9,015 9,057 Pound Sterling GBP 10,369 10,369 10,371 10,575 Australian Dollar AUD 5,977 5,977 5,979 6,096 Canadian …

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 16/09/2016 *✿.。.:

5.420.000ກີບ/ບາດ 2.710.000ກີບ/2 ສະຫຼຶງ 1.360.000ກີບ/1 ສະຫລຶງ Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 16/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,078 8,079 8,081 8,116 US Dollar USD 50-100 8,079 8,079 8,081 8,116 Thai Baht THB 231.9 231.9 231.95 233.63 Euro EUR 1-20 9,076 9,077 9,079 9,122 Euro EUR 50-500 9,077 9,077 9,079 9,122 Pound Sterling GBP 10,526 10,526 10,528 10,736 Australian Dollar AUD 5,973 5,973 5,975 6,092 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 15/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,076 8,077 8,079 8,114 US Dollar USD 50-100 8,077 8,077 8,079 8,114 Thai Baht THB 231.91 231.91 231.96 233.64 Euro EUR 1-20 9,073 9,074 9,076 9,119 Euro EUR 50-500 9,074 9,074 9,076 9,119 Pound Sterling GBP 10,543 10,543 10,545 10,753 Australian Dollar AUD 5,942 5,942 5,944 6,061 Canadian …

Read More »