Home » ລາຍງານປະຈຳວັນ (page 5)

ລາຍງານປະຈຳວັນ

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 14/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,079 8,080 8,082 8,117 US Dollar USD 50-100 8,080 8,080 8,082 8,117 Thai Baht THB 231.86 231.86 231.91 233.59 Euro EUR 1-20 9,056 9,057 9,059 9,102 Euro EUR 50-500 9,057 9,057 9,059 9,102 Pound Sterling GBP 10,483 10,483 10,485 10,692 Australian Dollar AUD 5,941 5,941 5,943 6,060 Canadian …

Read More »

.:。✿* ຄຳແພງຂຶ້ນ! ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 13/09/2016 *✿.。.:

5.440.000ກີບ/ບາດ 2.720.000ກີບ/2ສະຫຼຶງ 1.360.000ກີບ/ສະຫລຶງ Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 13/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,076 8,077 8,079 8,114 US Dollar USD 50-100 8,077 8,077 8,079 8,114 Thai Baht THB 232.3 232.3 232.35 234.04 Euro EUR 1-20 9,077 9,078 9,080 9,123 Euro EUR 50-500 9,078 9,078 9,080 9,123 Pound Sterling GBP 10,559 10,559 10,561 10,769 Australian Dollar AUD 6,000 6,000 6,002 6,120 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 12/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,076 8,077 8,079 8,114 US Dollar USD 50-100 8,077 8,077 8,079 8,114 Thai Baht THB 232.3 232.3 232.35 234.04 Euro EUR 1-20 9,077 9,078 9,080 9,123 Euro EUR 50-500 9,078 9,078 9,080 9,123 Pound Sterling GBP 10,559 10,559 10,561 10,769 Australian Dollar AUD 6,000 6,000 6,002 6,120 Canadian …

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 09/09/2016 *✿.。.:

ລາຄາຄຳ ວັນທີ 9/9/2016 5.400.000ກີບ/1 ບາດ 1.350.000ກີບ/1 ສະຫລຶງ   Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 09/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,075 8,076 8,078 8,113 US Dollar USD 50-100 8,076 8,076 8,078 8,113 Thai Baht THB 233.01 233.01 233.06 234.75 Euro EUR 1-20 9,075 9,076 9,078 9,121 Euro EUR 50-500 9,076 9,076 9,078 9,121 Pound Sterling GBP 10,614 10,614 10,616 10,825 Australian Dollar AUD 6,101 6,101 6,103 6,223 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 08/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,075 8,076 8,078 8,113 US Dollar USD 50-100 8,076 8,076 8,078 8,113 Thai Baht THB 233.01 233.01 233.06 234.75 Euro EUR 1-20 9,075 9,076 9,078 9,121 Euro EUR 50-500 9,076 9,076 9,078 9,121 Pound Sterling GBP 10,614 10,614 10,616 10,825 Australian Dollar AUD 6,101 6,101 6,103 6,223 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 07/09/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,075 8,076 8,078 8,113 US Dollar USD 50-100 8,076 8,076 8,078 8,113 Thai Baht THB 232.54 232.54 232.59 234.28 Euro EUR 1-20 9,063 9,064 9,066 9,109 Euro EUR 50-500 9,064 9,064 9,066 9,109 Pound Sterling GBP 10,666 10,666 10,668 10,879 Australian Dollar AUD 6,095 6,095 6,097 6,217 Canadian …

Read More »

.:。✿* ອັດຕາແລກປ່ຽນມື້ນີ້ ວັນທີ 31/08/2016 *✿.。.:

ປະເພດສະກຸນເງິນ ປະເທດ ລະຫັດສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ NOTE BILL EFT US Dollar USD 1-20 8,079 8,080 8,082 8,117 US Dollar USD 50-100 8,080 8,080 8,082 8,117 Thai Baht THB 233.06 233.06 233.11 234.8 Euro EUR 1-20 9,001 9,002 9,004 9,046 Euro EUR 50-500 9,002 9,002 9,004 9,046 Pound Sterling GBP 10,594 10,594 10,596 10,805 Australian Dollar AUD 6,049 6,049 6,051 6,170 Canadian …

Read More »

.:。✿* ຜົນຫວຍມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 02/09/2016 *✿.。.:

ເລກອອກ ງວດທີ 106 ວັນ ສຸກ ທີ 02/09/2016 ເລກ 4ໂຕ: 1078 ເລກ 3ໂຕ: 078 ເລກ 2ໂຕ: 78

Read More »