Home » ຊອກຫາວຽກ

ຊອກຫາວຽກ

.:。✿* ຮ້ານຄຳສີດາລາດຊະວົງ ຮັບພະນັກງານ 3 ຕຳແໜ່ງ *✿.。.:

Read More »

.:。✿* ທ້າວ ຕ້ອມ ອາຍຸ 21 ປີ ສາຂາຮຽນຈົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ຢາກມີວຽກເຮັດ *✿.。.:

ນ້ອງຊື່ທ້າວ ຕ້ອມ ອາຍຸ21 ປີ ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນບ້ານ ດົງນາໂຊກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງ ສາຂາຮຽນຈົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ທີ ຮ ຮ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍຊັ້ນສູງ ເບີຕິດຕໍ່ 97668322 ທາງທີມງານ ລາວດີດີ ຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສື່ໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍປະກາດ ໂຄສະນາ ໃຫ້ຟຣີໆ ສຳລັບທ່ານໃດຕ້ອງການຢາກມີວຽກເຮັດ ຫຼື ທ່ານໃດຢາກມີວຽກເສີມ ສາມາດສົ່ງລາຍຈະອຽດໃນວຽກງານທີ່ທ່ານຢາກເຊັນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ທາງ: ລາຍລະອຽດທີ່ຕ້ອງສົ່ງ: ຊື່ ນາມສະກຸນ ອາຍຸ ທີ່ຢູ່ ປະຫວັດຍໍ້ຂອງທ່ານໂດຍລວມ ຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ເບີໂທຕິດຕໍ່ (ເພື່ອຫ້າງຮ້ານບໍລິສັດໃດສົນໃຈ ຈະໄດ້ສະດວກຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໂດຍກົງ) ສົ່ງມາໄດ້ທາງ: Line ID: l3lack.jim E-mail: laodd.com22@gmail.com Facebook Inbox: https://www.facebook.com/websitelaodd ຫາກສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ກະລຸນາແຈ້ງເຮົາເພື່ອຊາບດ້ວຍເດີ້ ແລ້ວທີມງານເຮົາຈະດຳເນີນການໃຫ້ເລີຍ (ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມເຮົາສະເໝີມາ)

Read More »

.:。✿* ຊອກຫາຄົນຮ່ວມງານ *✿.。.:

ທາງທີມງານ ລາວດີດີ ຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສື່ໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍປະກາດ ໂຄສະນາ ໃຫ້ຟຣີໆ ສຳລັບທ່ານໃດຕ້ອງການຢາກມີວຽກເຮັດ ຫຼື ທ່ານໃດຢາກມີວຽກເສີມ ສາມາດສົ່ງລາຍຈະອຽດໃນວຽກງານທີ່ທ່ານຢາກເຊັນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ທາງ: ລາຍລະອຽດທີ່ຕ້ອງສົ່ງ: ຊື່ ນາມສະກຸນ ອາຍຸ ທີ່ຢູ່ ປະຫວັດຍໍ້ຂອງທ່ານໂດຍລວມ ຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ເບີໂທຕິດຕໍ່ (ເພື່ອຫ້າງຮ້ານບໍລິສັດໃດສົນໃຈ ຈະໄດ້ສະດວກຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໂດຍກົງ) ສົ່ງມາໄດ້ທາງ: Line ID: l3lack.jim E-mail: laodd.com22@gmail.com Facebook Inbox: https://www.facebook.com/websitelaodd ຫາກສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ກະລຸນາແຈ້ງເຮົາເພື່ອຊາບດ້ວຍເດີ້ ແລ້ວທີມງານເຮົາຈະດຳເນີນການໃຫ້ເລີຍ (ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມເຮົາສະເໝີມາ)

Read More »

.:。✿* ຮັບສະໝັກພະນັກງານ *✿.。.:

ທາງທີມງານ ລາວດີດີ ຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສື່ໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍປະກາດ ໂຄສະນາ ໃຫ້ຟຣີໆ ສຳລັບຕ້ອງການຢາກຮັບພະນັກງານ ສາມາດສົ່ງລາຍຈະອຽດໃນການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ທາງ: Line ID: l3lack.jim E-mail: laodd.com22@gmail.com Facebook Inbox: https://www.facebook.com/websitelaodd ຫາກສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ກະລຸນາແຈ້ງເຮົາເພື່ອຊາບດ້ວຍເດີ້ ແລ້ວທີມງານເຮົາຈະດຳເນີນການໃຫ້ເລີຍ (ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມເຮົາສະເໝີມາ)  

Read More »