Home » ສູດລັບເມນູເດັດ » ສູດລັບເຄື່ອງດື່ມມັດໃຈ

ສູດລັບເຄື່ອງດື່ມມັດໃຈ

.:。✿* ແຈກສູດນຳ້ໝາກກ້ຽງປັ່ນແຊບເຖິງໃຈແນ່ນອນ *✿.。.:

ສ່ວນປະສົມ ໝາກກ້ຽງ 4-5 ໜ່ວຍ ນຳ້ເຊື່ອມ 3 1/2-4 ອອນ ເກືອຈັກນ້ອຍ ນຳ້ໝາກນາວຈັກນ້ອຍ (ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົ້ມ) ໝາກກາລົດຊອຍ 4-5 ຝານ  (ເພື່ອເພີ່ມສີສັນ) ນຳ້ກ້ອນບົດລະອຽດ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ ວິທີເຮັດ 1. ນຳສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງໃສ່ລົງໄປໂຖປັ່ນ 2. ປັ່ນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວເທໃສ່ຈອກ ແລະຕົບແຕ່ໃຫ້ສວຍງາມດ້ວຍປ່ຽງໝາກກ້ຽງ

Read More »

.:。✿* ວິທີເຮັດກ້ວຍຫອມປັ່ນ *✿.。.:

ສ່ວນປະສົມ ກ້ວຍຫອມຕັດເປັນຕ່ອນໆ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ ນົມສົດ 3 ບ່ວງ ນຳ້ເຊື່ອມ 1/ 2 ຖ້ວຍນ້ອຍ ເກືອປົ່ນ 1/4 ບ່ວງນ້ອຍ ນຳ້ຕົ້ມສຸກ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ ນຳ້ກ້ອນບົດ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ ວິທີເຮັດ 1. ໃສ່ກ້ວຍຫອມ ນົມສົດ ນຳ້ເຊື່ອ ເກືອປົ່ນ ນຳ້ກ້ອນແລະນຳ້ຕົ້ມລົງໃນໂຖປັ່ນ ປັ່ນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ 2. ເທໃສ່ຈອກຊົງສູງ ເສີບພ້ອມຫຼອດດູດ ແລະໄມ້ຄົນ

Read More »