Home » ຄວາມຮັກ

ຄວາມຮັກ

.:。✿* 10 ວິທີ ບອກເລີກແຟນໃຫ້ນຽນໆ ແຕ່ໄດ້ຜົນດີລອງອ່ານເບິ່ງເດີ້ *✿.。.:

ຂ້ອຍມັນບໍ່ດີ ຂ້ອຍມັນຊົ່ວ ອ້າງບຸກຄົນທີ່ 3 ວ່າຫ້າມຮັກກັນ ເຮົາຮັກແບບອ້າຍນ້ອງ ຂໍເວລາຖາມໃຈໂຕເອງ ແລ້ວຫາຍໄປເລີຍ ຂ້ອຍຮັຫຄົນໃໝ່ຫລາຍກ່ອນເຈົ້າ ຂ້ອຍຂໍຕັ້ງໃຈຮຽນກ່ອນ ແລ້ວກໍ່ຫາຍໄປ ເຮົາເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ ໂທດຄວາມຫຶງຫວງ ນັ້ນໆນີ້ໆ ເຈົ້າກໍ່ຮັກ ແຕ່ຂ້ອຍຮັກຄົນໃໝ່ຫລາຍກວ່າ ຕິເປັນໝໍດູທັກວ່າດວງເຮົາບໍ່ເຂົ້າກັນ 

Read More »

.:。✿* ຮັກແທ້ບໍ່ກ່ຽວກັບໜ້າຕາ ທີ່ຜູ້ຊາຍທົ່ວໂລກເຫັນແລ້ວຕ້ອງອິດສາ*✿.。.:

Read More »

.:。✿* 15 ສັນຍານ ຜູ້ຍິງຄົນໃດທີ່ຄົບຢູ່ ຄືຄົນທີ່ຈະເປັນເມຍໃນອານາຄົດ ທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງອ່ານ *✿.。.:

1 ລາວຈະມັກປະກາດເລື່ອງທ່ານໃຫ້ໃຫ້ໝູ່ລາວຟັງ 2 ຮ່ວມທຸກມານຳກັນ 3 ລາວຫລົງສະເໜ່ຄາລົມຫື່ນໆຂອງທ່ານ 4 ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ 5 ລາວຈະປັບໂຕເຂົ້າກັບໝູ່ຂອງທ່ານໄດ້ດີ 6 ມີຊ່ວງເວລາທີ່ດີນຳກັນ 7 ລາວເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານ 8 ລາວເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດທ່ານ 9 ຕ່າງຝ່າຍກໍ່ພ້ອມຈະເສຍສະຫລະໃຫ້ກັນ 10 ລາວຍອມຮັບທ່ານໄດ້ທຸກເລື່ອງ 11 ເໝາະສົມກັນໃນສາຍຕາໝູ່ໆ 12 ບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ 13 ໝູ່ຜູ້ຍິງຂອງທ່ານກໍ່ເຫັນດີນຳ 14 ລາວຈະໃສ່ໃຈເລື່ອງນ້ອຍໆຂອງທ່ານ 15 ທີ່ສຳຄັນ… ລາວຮັກທ່ານ

Read More »