Home » ລາຍງານປະຈຳວັນ » ລາຄາຄຳມື້ນີ້ (page 2)

ລາຄາຄຳມື້ນີ້

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 28/09/2016 *✿.。.:

ລາຄາຄຳ ວັນທີ28/09/ 2016 1ບາດ: 5.509.000ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.379.000 ກີບ Cr ຮ້ານຄຳ ພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 22/09/2016 *✿.。.:

5.400.000ກີບ/ບາດ 2.700.000ກີບ/2ສະຫຼຶງ 1.350.000ກີບ/ສະຫລຶງ Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 20/09/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.439.000ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.364.000 ກີບ Cr ຮ້ານຄຳ ພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 16/09/2016 *✿.。.:

5.420.000ກີບ/ບາດ 2.710.000ກີບ/2 ສະຫຼຶງ 1.360.000ກີບ/1 ສະຫລຶງ Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ຄຳແພງຂຶ້ນ! ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 13/09/2016 *✿.。.:

5.440.000ກີບ/ບາດ 2.720.000ກີບ/2ສະຫຼຶງ 1.360.000ກີບ/ສະຫລຶງ Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 09/09/2016 *✿.。.:

ລາຄາຄຳ ວັນທີ 9/9/2016 5.400.000ກີບ/1 ບາດ 1.350.000ກີບ/1 ສະຫລຶງ   Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 25/08/2016 *゚✿.。.:

ລາຄາຄຳ ວັນທີ 25/08/ 2016 1ບາດ: 5.389,000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.349.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳ ພູວົງ

Read More »