Home » ຂ່າວ » ຂ່າວພາຍໃນ » .:。✿* ສສຊ ເປັນຫວ່ງນຳການໃຊ້ເງິນລົງທຶນຂອງລັດ *✿.。.:

.:。✿* ສສຊ ເປັນຫວ່ງນຳການໃຊ້ເງິນລົງທຶນຂອງລັດ *✿.。.:

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 25 ຕຸລານີ້ ເຊິ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນວາລະຂອງການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາສົກປີ 2015-2016 ແລະ ແຜນການປະຈໍາ

ປີ 2017, ຊຶ່ງພາຍຫລັງປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມໃຫ້ແກ່ ສສຊ ມີຄໍາເຫັນສຸ່ມໃສ່ບັນຫາສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ: ການລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2015-2016 ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຕົວຈິງແລ້ວບໍ ?, ວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາແມ່ນເຮັດໄດ້ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍ່ ? ລວມເຖິງການນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການລົງທຶນຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນແລ້ວບໍ ? ແລະ ບັນຫາເຈາະຈີ້ມອື່ນໆ, ໂດຍ ສສຊ ສ່ວນຫລາຍຕ່າງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍລັດຖະບານໃນຄວາມພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍວາງໄວ້, ໂດຍສະເພາະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ, ວຽກງານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການຍົກລະ ດັບດີຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍສັງເກດເຫັນວ່າມີບາງບັນຫາທີ່ຍັງເປັນຫວ່ງ ແລະ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ດັ່ງທ່ານນາງ ບົວວັນ ທໍາມະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າຂົງເຂດວັດທະນາທໍາ-ສັງ ຄົມຍັງໜ້າເປັນຫວ່ງຫລາຍ, ໂດຍສະ ເພາະວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານຍັງມີໜ້ອຍ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ-ມັດທະຍົມຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສະພາບການປະລະການຮຽນຢູ່ຊົນນະບົດຍັງມີສູງ ຍ້ອນຫລາຍປັດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄອບຄົວຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນ ແລະ ຜູ້ປະລະການຮຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເພດຍິງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມາຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກໍຍັງບໍ່ສົມຄູ່ກັບລະດັບການຮຽນ, ສ່ວນວຽກສາທາ ລະນະສຸກກໍຍັງມີຄວາມທ້າທາຍເຊັ່ນກັນ ຄືຫລາຍທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນມີ ນໍ້າສະອາດຊົມໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານສຸຂະອານາໄມບໍ່ທັນກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ມັກມີພະຍາດຕາມລະດູການຕ່າງໆ ເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະ ນາເພື່ອຊອກຫາແຫລ່ງທຶນຈາກພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ທຸກພາກ ສ່ວນໃນສັງຄົມໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສາ ທາລະນະສຸກໄດ້ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ.

            ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄໍາເພັດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2015-2016 ເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍຫລາຍສົມຄວນຄື: ເບື້ອງຕົ້ນລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄວ້ໃນລະດັບ 7,5% ແຕ່ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ພຽງແຕ່ 6,9% ຂອງ GDP. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຈຸດສົນໃຈ  ແລະ ເປັນຫ່ວງຄື: ໂຄງປະກອບການລົງທຶນທັງໝົດໃນສົກປີດັ່ງກ່າວໄດ້ຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ 34 ພັນກວ່າຕື້ກີບ, ແຕ່ການສະຫລຸບໃນແຜນປະຕິບັດຕົວຈິງເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເຖິງ 41 ພັນຕື້ກີບ. ໃນນີ້ການລົງທຶນຂອງລັດມີປະມານ 6 ພັນກວ່າໂຄງການ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີພຽງແຕ່ 4 ພັນກວ່າໂຄງການ ແລະ ຍັງເຫລືອ 2 ພັນກວ່າໂຄງການ, ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ລັດຖະ ບານຊີ້ແຈງຕື່ມວ່າບັນດາໂຄງການທີ່ເຫລືອນີ້ຈະຈັດສັນຄືແນວ ໃດ?. ນອກຈາກນີ້ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫລືອ-ກູ້ຢືມຂອງຕ່າງປະເທດໃນຈໍານວນ 350 ກວ່າໂຄງການ, ມີມູນຄ່າປະມານ 5 ພັນກວ່າຕື້ກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ 36% ຂອງແຜນປີ, ສະນັ້ນສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກປີ 2017 ຫລືບໍ່ ?. ສໍາລັບການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ສະຫລຸບມີຈໍານວນ 1.200 ກວ່າໂຄງການມີມູນຄ່າປະມານ 25 ພັນກວ່າຕື້ກີບ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າລື່ນແຜນການກໍານົດໄວ້, ແຕ່ໃນນີ້ຕົວເລກການລົງທຶນຂອງພາກ ສ່ວນດັ່ງກ່າວທີ່ຈະເປັນຖານລາຍຮັບໃໝ່ໃນປີຕໍ່ໄປກໍຍັງບໍ່ທັນມີການລະບຸໄວ້ລະອຽດຊັດເຈນ. ສ່ວນການຈັດສັນປ່ອຍສີນເຊື່ອຂອງທະນາຄານໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນກໍບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

            ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ການລົງທຶນຂອງລັດເຫັນວ່າມີຫລາຍສົມ ຄວນ, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບເຫັນວ່າບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ. ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ເໝາະສົມກວ່າເກົ່າ. 

ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

ຂ່າວລາວ – ຕໍາຫລວດຢືນຢັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງເກີນເຫດໃນການແກ້ໄຂແກ໋ງກວນເມືອງ

 ທ່ານພັນໂທ ຄໍາຜິວ ວັດທະນາພອນ ຫົວໜ້າກອງພັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ອອກມາຢືນຢັນວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນການປາບປາມແກ້ໄຂແກ໋ງກວນເມືອງແມ່ນປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງເກີນກວ່າເຫດຄືດັ່ງຜູ້ປົກຄອງຫລາຍຄົນຄິດ, ພ້ອມຮຽກຮ້ອງເຖິງຜູ້ປົກຄອງຈໍານວນໜຶ່ງຢ່າພຽງແຕ່ຕໍານິຕໍາຫລວດຝ່າຍດຽວ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລູກຫລານໃຫ້ເປັນຄົນດີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄປເປັນນັກເລງອັນຕະພານສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນແກ່ສັງຄົມ.              ການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວ, ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຊີ້ແຈ້ງຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແກ໋ງຂີ່ລົດກວນເມືອງແມ່ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ …

Leave a Reply