Home » ສາລະໜ້າຮູ້ » .:。✿* 5 ວິທີແກ້ອາການເມົາລົດແບບມືອາຊີບ *゚✿.。.:

.:。✿* 5 ວິທີແກ້ອາການເມົາລົດແບບມືອາຊີບ *゚✿.。.:

ຫຼາຍທ່ານອາດວາງແຜນໄວ້ຢ່າງດີສຳລັບການເດີນທາງໄປ-ມານຳລົດບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດ ໂດຍສານ ຫຼື ລົດສ່ວນຕົວ ແຕ່ຈະໄປໃສມາໃສກໍຄົງຈະບໍ່ມ່ວນໃຈ-ກາຍຢ່າງແນ່ນອນ ຖ້າທ່ານຍັງເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາການມັກເມົາ ແລະ ເປັນວິນເປັນວຽນກັບການຂີ່ລົດ ແຕ່ສຳລັບນັກເດີນທາງມືອາຊີບແລ້ວເລື່ອງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ ເພາະພວກເຂົາມີວິທີແກ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນດີທີ່ສຸດໄວ້ປ້ອງກັນຕົວເຊັ່ນ:
1. ແນມໄປທາງໜ້າ  ຂໍ້ຫ້າມຂອງການນັ່ງລົດທາງໄກຄືຕ້ອງບໍ່ກົ້ມໜ້າອ່ານໜັງສື ຫຼື ຫຼິ້ນເກມຢ່າງດຽວ ເພາະການກົ້ມໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ສະດວກ ແລະ ຜົນທີ່ນຳມາກໍຄືອາການປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ ເປັນວິນໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.
2.  ຢຸດພັກເມື່ອມີໂອກາດ ຢ່າເອົາແຕ່ນັ່ງ 10 ຊົ່ວໂມງ ບາດດຽວ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ທ່ານຄວນບອກໃຫ້ຄົນຂັບລົດຈອດພັກເປັນ ໄລຍະ ອາດຈະຂໍເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ຍ່າງໄປມາກໍຍັງດີເພື່ອປ່ຽນທ່າທີໃຫ້ເລືອດລົມໄຫຼວຽນໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ.
3.  ບ່ອນນັ່ງທ້າຍລົດແມ່ນ ເປັນສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບແຮງກະທົບ ຂອງລົດຫຼາຍກວ່າສ່ວນໜ້າ ຄົນທີ່ນັ່ງບ່ອນນີ້ອາດສ່ຽງກັບການເມົາ ລົດຫຼາຍກວ່າ ເພາະສະນັ້ນຄົນທີ່ສະຫຼາດຕ້ອງໃຊ້ວິຊາຄວາມໄວຟ້າວໄປນັ່ງທາງໜ້າກ່ອນຄົນອື່ນແມ່ນດີ ທີ່ສຸດ.
4.  ຢ່າກິນເຕັມທີ່ ການທີ່ມີ ອາຫານເຕັມທ້ອງຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ທ່ານຮູ້ສຶກປວດຮາກຫຼາຍຂຶ້ນໃນ ເວລາເດີນທາງ ຖ້າຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງເດີນທາງໄກຜູ້ທີ່ມັກເມົາລົດທັງຫຼາຍຈິ່ງບໍ່ຄວນກິນອາຫານໃຫ້ ເຕັມທີ່ຢ່າງຫຼາຍກໍຮອງທ້ອງໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ອນເດີນທາງກໍໍພໍ.
5.  ເປີດແວ່ນລົດໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງແຈ່ມໃສຫຼຸດອາການເມົາລົດໄດ້ເຖິງຈະນັ່ງບ່ອນທີ່ມີປະຕູປິດ ແໜ້ນສະໜິດ ແຕ່ກໍຄວນຈະເປີດ ອອກໃນບາງຄັ້ງຄາວໃຫ້ລົມທາງນອກພາອາກາດສົດພັດເຂົ້າມາໃນລົດ  ແລະ  ຍິ່ງຖ້ານັ່ງ ບ່ອນແອອັດ ຜູ້ໂດຍສານເຕັມຍິ່ງຄວນເປີດແວ່ນລົດອອກເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາກາດ ຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນດີດີຈາກ sedthakid.la

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

.:。✿* ຢາສີແຂ້ວ! ນອກຈາກໄວ້ໃຊ້ສີແຂ້ວແລ້ວຍັງເຮັດໄດ້ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ *✿.。.:

                  Facebook Comments

Leave a Reply