Home » ຂ່າວ » ຂ່າວພາຍໃນ » .:。✿* ກະຊວງສຶກສາຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເປີດສອນຫລັກສູດປະລີນຍາຕີໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ *✿.。.:

.:。✿* ກະຊວງສຶກສາຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເປີດສອນຫລັກສູດປະລີນຍາຕີໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ *✿.。.:

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເປີດສອນຫລັກສູດລະດັບປະລີນຍາຕີໄດ້ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້, ຂະນະ ດຽວກັນໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດແຫ່ງຕ່າງໆກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ດີ ເພື່ອຮອງຮັບການເປີດສອນຫລັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລີນຍາຕີໃນສົກຮຽນໃໝ່ໃຫ້ມີ ຄຸນນະພາບ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການກໍານົດໃນແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 1239/ ສສກ.ຊກ ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2016 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຫລັກສູດລະດັບຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:(1) ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຖາບັນ

ການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບວິທະຍາໄລສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນາຍຊ່າງເຕັກນິກລະດັບວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ຫລື ອະນຸປະລິນຍາ ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍສາຂາອາຊີບ.(2) ສະເພາະສົກຮຽນ 2016-2017 ໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບວິທະຍາໄລກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີຍົກຖານະເປັນສະຖາບັນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັກຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການຕາມຫລັກສູດລະດັບຕ່າງໆ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການລະດັບສູງ.(3) ໃຫ້ວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການລະດັບສູງຮ່ວມກັນ, ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການອະນຸມັດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.(4) ໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຂອງລັດກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເປີດສອນຫລັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ມີຫລາຍສາຂາວີຊາຊີບ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບລະດັບວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ຫລື ອະນຸປະລີນຍາຈາກວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ (5) ສະເໜີອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກວດກາຄືນລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນສາມາດເປີດສອນຫລັກສູດລະດັບປະລີນຍາຕີໄດ້ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ແມ່ນເຫັນວ່າສະຖາບັນການສຶກສາເຫລົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ບຸກຄະລາກອນຄູອາຈານມີຈໍາກັດ, ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.

ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ໂດຍສະເພາະໃຫ້ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ໄປຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ V ປີຄັ້ງທີ VIII ຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍວາງໄວ້.

 

ຂະນະດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນສິງຫາທີ່ສໍາເລັດລົງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກະກຽມເງື່ອນໄຂດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2016-2017 ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ ແລະ ຕາມຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດສ້າງໃຫ້ລູກຫລານ ແລະ ເຍົາວະຊົນຊາວໜຸ່ມພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃໝ່, ພ້ອມທັງຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ປະກົດການຈ້າງເຂົ້າຮຽນ, ຈ້າງເຮັດຄະແນນ ແລະ ໃບປະກາດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເຊື່ອມຖອຍ ແລະ ຂາດຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນເງື່ອນໄຂເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

ຂ່າວລາວ – ຕໍາຫລວດຢືນຢັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງເກີນເຫດໃນການແກ້ໄຂແກ໋ງກວນເມືອງ

 ທ່ານພັນໂທ ຄໍາຜິວ ວັດທະນາພອນ ຫົວໜ້າກອງພັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ອອກມາຢືນຢັນວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນການປາບປາມແກ້ໄຂແກ໋ງກວນເມືອງແມ່ນປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງເກີນກວ່າເຫດຄືດັ່ງຜູ້ປົກຄອງຫລາຍຄົນຄິດ, ພ້ອມຮຽກຮ້ອງເຖິງຜູ້ປົກຄອງຈໍານວນໜຶ່ງຢ່າພຽງແຕ່ຕໍານິຕໍາຫລວດຝ່າຍດຽວ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລູກຫລານໃຫ້ເປັນຄົນດີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄປເປັນນັກເລງອັນຕະພານສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນແກ່ສັງຄົມ.              ການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວ, ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຊີ້ແຈ້ງຕໍ່ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແກ໋ງຂີ່ລົດກວນເມືອງແມ່ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ …

Leave a Reply