Home » ສາລະໜ້າຮູ້ » .:。✿* ເລືອກ ໝາກ ໄມ້ ຕາມ ກຣຸ໊ ປ ເລືອດ ເພື່ອ ສຸ­ຂະ­ພາບ ທີ່ ດີ *✿.。.:

.:。✿* ເລືອກ ໝາກ ໄມ້ ຕາມ ກຣຸ໊ ປ ເລືອດ ເພື່ອ ສຸ­ຂະ­ພາບ ທີ່ ດີ *✿.。.:

ການກິນອາ­ຫານຖືວ່າເປັນເລື່ອງສຳ­ຄັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງຂອງຊີ­ວິດຄົນ ເຮົາ ເພາະອາ­ຫານເປັນແຫຼ່ງຂອງພະ­ລັງ ງານໃນການດຳ­ລົງຊີ­ວິດຂອງມະ­ນຸດໃນແຕ່ລະມື້ ຊຶ່ງຫາກວ່າເຮົາໄດ້ກິນອາ­ຫານທີ່ເໝາະສົມກັບຮ່າງ­ກາຍຂອງເຮົາແລ້ວ ກໍຈະສາ­ມາດນຳສານອາ­ຫານທີ່ໄດ້ມາໃຊ້ປະ­ໂຫຍດໄດ້ຢ່າງເຕັມ­ທີ່ ໂດຍສະ­ເພາະແມ່ນການເລືອກກິນໝາກໄມ້ຕາມກຣຸ໊ປເລືອດທີ່­ຢູ່ໃນ ຮ່າງ­ກາຍຂອງຄົນເຮົາເຊັ່ນ:
ກຣຸ໊ປ A ຈະມີປະ­ລິ­ມານກຣົດໃນກະ­ເພາະຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ລະ­ບົບຍ່ອຍບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຈິ່ງບໍ່ເໝາະກັບອາ­ຫານຈຳ­ພວກຊີ້ນ ຫຼື ນົມ ທີ່ຍ່ອຍຍາກ ແຕ່ຈະເໝາະກັບອາ­ຫານຈຳ­ພວກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຫວ່າ.
ກຣຸ໊ປ B ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນຕຸ້ຍງ່າຍ ເນື່ອງຈາກຮ່າງ­ກາຍມີລະ­ບົບຍ່ອຍທີ່ດີ ແຕ່ຮ່າງ­ກາຍເຜົາຜານບໍ່ດີ ລວມເຖິງມີບັນ­ຫາເລື່ອງພູມຄຸ້ມກັນດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນ­ຫວັດງ່າຍ, ເປັນໂລກພູມແພ້ ແລະ ມັກຈະປວດຕາມຂໍ້ ຄົນກຣຸ໊ປນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກໝາກໄມ້ທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກ­ສາຄວາມສົມດຸນ ແກ່ຮ່າງ­ກາຍເຊັ່ນ: ໝາກນັດ, ໝາຫກ້ວຍ, ໝາກ­ຫຸ່ງ, ໝາກລາແຊງ ເນື່ອງຈາກຍ່ອຍງ່າຍ ແລະ ສາ­ມາດດູດຊືມໄປໄດ້ໄວ .
ກຣຸ໊ປ O ເປັນພວກທີ່­ຢູ່ກົງ­ກັນ­ຂ້າມກັບກຣຸ໊ປ A ໃນກະ­ເພາະອາ­ຫານຈະມີປະ­ລິ­ມານກຣົດທີ່ຫຼາຍຈິ່ງເໝາະກັບການຍ່ອຍ ຊີ້ນສັດ ແຕ່ລະ­ບົບເຜົາຜານໃນຮ່າງ­ກາຍບໍ່ດີຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍງ່າຍ ຈິ່ງຕ້ອງປັດສະຈາກໝາກໄມ້ທີ່ມີກຣົດສູງ ແຕ່ຈະເໝາະກັບໝາກໄມ້ຕະ­ກູນເບີຣີ້ຊະ­ນິດຕ່າງໆ ເພາະຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົມດຸນໃນກະ­ເພາະໄດ້ບໍ່ເຮັດໃຫ້ ກະ­ເພາະເກີດການລະຄາຍເຄືອງ.
ກຣຸ໊ປ AB ເປັນກຣຸ໊ປລູກປະ­ສົມລະ­ຫວ່າງ A ແລະ B ເລື່ອງຂອງການກິນຈິ່ງຕ້ອງປະ­ສົມປະ­ສານກັນໄປພ້ອມ ຄົນກຣຸ໊ປນີ້ມັກຈະມີບັນ­ຫາເລື່ອງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ມີກຣົດໃນກະ­ເພາະຕ່ຳ ຈິ່ງກິນຜັກ ແລະ ຊີ້ນໃຫ້ສົມດຸນກັນ ສຳ­ລັບໝາກໄມ້ທີ່ເໝາະກັບຄົນກຣຸ໊ປນີ້ແມ່ນໄດ້­ແກ່: ໝາກໄມ້ຕະ­ກູນເບີຣີ, ໝາກລາແຊງ, ໝາກນັດ ແລະ ສົ້ມ­ໂອ ຈິ່ງຈະຊ່ວຍຄວາມສົມດຸນໃນກະ­ເພາະອາ­ຫານໄດ້.

ຂໍ້ມູນດີດີຈາກ sedthakid.la

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

.:。✿* ຢາສີແຂ້ວ! ນອກຈາກໄວ້ໃຊ້ສີແຂ້ວແລ້ວຍັງເຮັດໄດ້ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ *✿.。.:

                  Facebook Comments

Leave a Reply