Home » ສາລະໜ້າຮູ້ » .:。✿* 7 ວິທີສັງເກດຂອງແທ້ຂອງກ໋ອບຈີນແດງກະເປົ໋າແບຣນເນມແບບງ່າຍໆ *✿.。.:

.:。✿* 7 ວິທີສັງເກດຂອງແທ້ຂອງກ໋ອບຈີນແດງກະເປົ໋າແບຣນເນມແບບງ່າຍໆ *✿.。.:

  1. ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ

screen-shot-2016-09-10-at-2-45-34-pm

screen-shot-2016-09-10-at-2-48-50-pm

2. ໝຸດ, ກະດຸມ, ຊິບ

screen-shot-2016-09-10-at-2-49-50-pm

3. ວັດຖຸດິບ

screen-shot-2016-09-10-at-2-50-30-pm

4. ຊື່

screen-shot-2016-09-10-at-2-51-51-pm

5. ລະຫັດ

screen-shot-2016-09-10-at-2-52-32-pm

6. ກ່ອງ, ການແພັກ

screen-shot-2016-09-10-at-2-53-30-pm

7. ລັກສະນະສະເພາະຕົວທີ່ແຕກຕ່າງ

screen-shot-2016-09-10-at-2-54-02-pm

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

.:。✿* ຢາສີແຂ້ວ! ນອກຈາກໄວ້ໃຊ້ສີແຂ້ວແລ້ວຍັງເຮັດໄດ້ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ *✿.。.:

                  Facebook Comments

Leave a Reply