Home » ສູດລັບເມນູເດັດ » ສູດລັບເຄື່ອງດື່ມມັດໃຈ » .:。✿* ແຈກສູດນຳ້ໝາກກ້ຽງປັ່ນແຊບເຖິງໃຈແນ່ນອນ *✿.。.:

.:。✿* ແຈກສູດນຳ້ໝາກກ້ຽງປັ່ນແຊບເຖິງໃຈແນ່ນອນ *✿.。.:

ສ່ວນປະສົມ
   • ໝາກກ້ຽງ 4-5 ໜ່ວຍ
   • ນຳ້ເຊື່ອມ 3 1/2-4 ອອນ
   • ເກືອຈັກນ້ອຍ
   • ນຳ້ໝາກນາວຈັກນ້ອຍ (ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົ້ມ)
   • ໝາກກາລົດຊອຍ 4-5 ຝານ  (ເພື່ອເພີ່ມສີສັນ)
   • ນຳ້ກ້ອນບົດລະອຽດ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ
ວິທີເຮັດ
1. ນຳສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງໃສ່ລົງໄປໂຖປັ່ນ
2. ປັ່ນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວເທໃສ່ຈອກ ແລະຕົບແຕ່ໃຫ້ສວຍງາມດ້ວຍປ່ຽງໝາກກ້ຽງ
Facebook Comments

About admin

admin

Leave a Reply