Home » ຊອກຫາວຽກ » ຊອກຫາຄົນຮ່ວມງານ » .:。✿* ທ້າວ ຕ້ອມ ອາຍຸ 21 ປີ ສາຂາຮຽນຈົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ຢາກມີວຽກເຮັດ *✿.。.:

.:。✿* ທ້າວ ຕ້ອມ ອາຍຸ 21 ປີ ສາຂາຮຽນຈົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ຢາກມີວຽກເຮັດ *✿.。.:

ນ້ອງຊື່ທ້າວ ຕ້ອມ

ອາຍຸ21 ປີ

ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນບ້ານ ດົງນາໂຊກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງ

ສາຂາຮຽນຈົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ທີ ຮ ຮ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍຊັ້ນສູງ

ເບີຕິດຕໍ່ 97668322

ທາງທີມງານ ລາວດີດີ ຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສື່ໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍປະກາດ ໂຄສະນາ ໃຫ້ຟຣີໆ ສຳລັບທ່ານໃດຕ້ອງການຢາກມີວຽກເຮັດ ຫຼື ທ່ານໃດຢາກມີວຽກເສີມ ສາມາດສົ່ງລາຍຈະອຽດໃນວຽກງານທີ່ທ່ານຢາກເຊັນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ທາງ:

ລາຍລະອຽດທີ່ຕ້ອງສົ່ງ:

ຊື່ ນາມສະກຸນ

ອາຍຸ

ທີ່ຢູ່

ປະຫວັດຍໍ້ຂອງທ່ານໂດຍລວມ

ຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

(ເພື່ອຫ້າງຮ້ານບໍລິສັດໃດສົນໃຈ ຈະໄດ້ສະດວກຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໂດຍກົງ)

ສົ່ງມາໄດ້ທາງ:

Line ID: l3lack.jim

E-mail: laodd.com22@gmail.com

Facebook Inbox: https://www.facebook.com/websitelaodd

ຫາກສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ກະລຸນາແຈ້ງເຮົາເພື່ອຊາບດ້ວຍເດີ້ ແລ້ວທີມງານເຮົາຈະດຳເນີນການໃຫ້ເລີຍ (ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມເຮົາສະເໝີມາ)

Facebook Comments

About admin

admin

Leave a Reply