Home » ຄວາມຮັກ » .:。✿* 15 ສັນຍານ ຜູ້ຍິງຄົນໃດທີ່ຄົບຢູ່ ຄືຄົນທີ່ຈະເປັນເມຍໃນອານາຄົດ ທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງອ່ານ *✿.。.:

.:。✿* 15 ສັນຍານ ຜູ້ຍິງຄົນໃດທີ່ຄົບຢູ່ ຄືຄົນທີ່ຈະເປັນເມຍໃນອານາຄົດ ທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງອ່ານ *✿.。.:

1 ລາວຈະມັກປະກາດເລື່ອງທ່ານໃຫ້ໃຫ້ໝູ່ລາວຟັງ

2 ຮ່ວມທຸກມານຳກັນ

3 ລາວຫລົງສະເໜ່ຄາລົມຫື່ນໆຂອງທ່ານ

4 ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ

5 ລາວຈະປັບໂຕເຂົ້າກັບໝູ່ຂອງທ່ານໄດ້ດີ

6 ມີຊ່ວງເວລາທີ່ດີນຳກັນ

7 ລາວເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານ

8 ລາວເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດທ່ານ

9 ຕ່າງຝ່າຍກໍ່ພ້ອມຈະເສຍສະຫລະໃຫ້ກັນ

10 ລາວຍອມຮັບທ່ານໄດ້ທຸກເລື່ອງ

11 ເໝາະສົມກັນໃນສາຍຕາໝູ່ໆ

12 ບໍ່ມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ

13 ໝູ່ຜູ້ຍິງຂອງທ່ານກໍ່ເຫັນດີນຳ

14 ລາວຈະໃສ່ໃຈເລື່ອງນ້ອຍໆຂອງທ່ານ

15 ທີ່ສຳຄັນ… ລາວຮັກທ່ານ

Facebook Comments

About admin

admin

Leave a Reply