Home » ສາລະໜ້າຮູ້ » .:。✿* ຮູ້ລະຫວາ (ແຕກນອກ) ກໍ່ຖືພາໄດ້ *✿.。.:

.:。✿* ຮູ້ລະຫວາ (ແຕກນອກ) ກໍ່ຖືພາໄດ້ *✿.。.:

ການຮ່ວມເພດຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຫລາຍຄົນ ແຕກນອກ ຈະບໍ່ຖືພາ ແຕ່ຄວາມຈິງຄື….

ແຕກນອກ ຈະຖືພາໄດ້ແນວໃດ

ຂະໜະທີ່ກຳລັງຮ່ວມເພດກັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ຜູ້ຊາຍຈະຄວບຄຸມຈຸດສຸດຍອດໄດ້ ເພື່ອຖອດອອກມາແຕກທາງນອກ ໂອກາດຖືພາກໍ່ຍັງມີຫລາຍເພາະໃນລະຫວ່າງການທີ່ຜູ້ຊາຍເອົານ້ອງນ້ອຍເຂົ້າໄປເຖິງນຳ້ອະສຸຈິຈະຍັງບໍ່ອອກ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີນຳ້ຫລໍ່ລື່ນທະຍອຍຫລັ່ງອອກມາ ກ່ອນໜ້ານັ້ນອາດຈະມີນຳ້ອະສຸຈິປົນອອກມານຳ ເຖິງຈະປະລິມານໜ້ອຍແຕ່ຖ້າອະສຸຈິໂຕນັ້ນແຂງແຮງພໍ ທີ່ຈະສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງ ກໍ່ຖືພາໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

.:。✿* 7 ວິທີສັງເກດຂອງແທ້ຂອງກ໋ອບຈີນແດງກະເປົ໋າແບຣນເນມແບບງ່າຍໆ *✿.。.:

ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ 2. ໝຸດ, ກະດຸມ, ຊິບ 3. ວັດຖຸດິບ 4. ຊື່ 5. ລະຫັດ 6. ກ່ອງ, ການແພັກ 7. …

Leave a Reply