Home » ລາຍງານປະຈຳວັນ » ລາຄາຄຳມື້ນີ້ » .:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 16/09/2016 *✿.。.:

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 16/09/2016 *✿.。.:

5.420.000ກີບ/ບາດ
2.710.000ກີບ/2 ສະຫຼຶງ
1.360.000ກີບ/1 ສະຫລຶງ

Cr ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົງ

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 08/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.009.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.254.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ Facebook Comments

Leave a Reply