Home » Manchester United Fan Club » ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ » .:。✿* ມູຣິນໂຢ່ ປ່ອຍຊະລາຕັນ ຢຸດພັກຜ່ອນງົດຊ່ວຍ ຜີ ນັດຢູໂຣປາ ພະຫັດນີ້ *✿.。.:

.:。✿* ມູຣິນໂຢ່ ປ່ອຍຊະລາຕັນ ຢຸດພັກຜ່ອນງົດຊ່ວຍ ຜີ ນັດຢູໂຣປາ ພະຫັດນີ້ *✿.。.:

ຊະລາຕັນ ກຽມຕົວພາດລົງເຕະໃນເກມນັດຢູໂຣປາ ວັນພະຫັດນີ້ ຫລັງ ມູຣິນໂຢ ເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ພັກຜ່ອນ

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

.:。✿* ອານາຄົດໄກ! ມູຣິນໂຢ່ ຕິດໃຈ ມາຕາ ຈັບເຊັນສັນຍາຍາວ *✿.。.:

“ເດິຊັນ” ເຜີຍ ມາຕາ ເຫລືອສັນຍາອີກ 2 ປີ ແລະ ລາວຍັງສາມາດພິສູດໃຫ້ໂຄສ ແລະ ແຟນບານໄດ້ເຫັນຢູ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວກໍ່ຈະກຽມຕໍ່ສັນຍາຍາວໃນທ້າຍເດືອນນີ້ Facebook Comments

Leave a Reply